Anasayfa / Boşanma / Boşanma Nedir?

Boşanma Nedir?

/
/
/
136 Görüntülenme

Boşanma,
Boşanma, bir ailenin yasal olarak evlilik bağını sonlandırması girişimidir, bu yolla aile mevcut düzenini bırakarak yeni bir hayata adım atmaktadır. Bu nedenle boşanma süreci ve boşanma sonrası yeniden yaşama uyum sağlamaya yönelik çabalar önem arz etmektedir. Öncelikli olarak eşler, bir yandan var olan sorunların geçmişten gelen yıkıcı etkilerine maruz kalırken diğer yandan yeniden yaşama tutunmak ve yeni bir başlangıç yapmaya çalışmaktadır.
Boşanmanın psikolojik unsurları kadar ekonomik, sosyal, ilişkisel ve barınma sorunlarını içerdiği görülmektedir. Aynı zamanda adli boyutu bulunan boşanma eylemi, tarafların hak ve sorumluluklarının neler olacağının aile mahkemeleri tarafından belirlediği bir oluşumdur. Buna göre; boşanma süreci ve boşanma sonrasına ilişkin kararlar mahkemenin öngördüğü şartlar içinde gerçekleşmektedir.
Boşanma Danışmanlığı Nedir?
Boşanma kararı almış eşlere psikolojik destek vermek, mevcut ilişkisel sorunların üstesinden gelebilmek üzere danışmanlık vermek ve hukuki sürecin nasıl işlediğine ilişkin kişiye bilgi vermeyi içermektedir. Özellikle reşit olmayan çocukların da bulunması boşanma sürecinin başlıca zorluklarından olup; müşterek çocukların yüksek yararının kestirilebilmesi için tarafların ihtiyaç duyduğu destek ve bilgilenmeyi sağlamak temel amaçlarından birisidir.
Ele alınabilecek başlıca konular şunlardır:
Boşanma sürecinin hukuki boyutu hakkında tarafların bilgilendirilmesi, (Yasal mevzuat kastedilmemektedir. Burada ifade edilen şey dilekçe verildiği andan itibaren mahkeme ilamının açıklanmasına değin geçen süreçte neler olabileceğinin bilgisinin taraflara verilmesidir. Yasal mevzuata ilişkin bilgilendirme ancak Hukuk Fakültesi’nden mezun olan profesyonel kişilerce sağlanmaktadır).
Boşanma kararının sağlıklı bir şekilde alınabilmesi için yaşanılan durum ve olayların gözden geçirilmesi,
Eşler arasında var olan çatışmaların, her iki tarafın da faydasına olacak şekilde çözüm bulmasına dönük çalışmalar,
Velayet hakkında tarafları bilgilendirme,
Anlaşmalı boşanmanın sağlanması amacına dönük çalışmalar,
Boşanmanın müşterek çocuklar üzerindeki olumsuz etkisinin gözlenmesi ve yapılan değerlendirme sonucuna göre iyileştirici çalışmalarda bulunulması,
Boşanma eylemini müşterek çocuklara açıklama girişimlerinin desteklenmesi ve rehberlik edilmesi,
Boşanma sonrası tarafların “ebeveynlik planı” hazırlamalarına yardımcı olma,
Taraflara ihtiyaç duyduğu psikolojik desteği sunma,
Mahkeme’de olmak, mahkemede ifade vermek vb. stres yaratan durumların önceden ele alınarak çalışılması vb. konulardır.
Ayrıca boşanma sonrasında yaşanan olumsuz gelişmelere yönelik olarak da danışmanlık verilmektedir.
Boşanma sonrası yaşanan gelişmelere yönelik ele alınan konular şunlardır;
Müşterek çocuk ile görüşme isteğinin veya iletişim kurma çabasının engellenmesine yönelik sorunlarla baş etme,
Velayet hakkının kötüye kullanılması halinde neler yapılabileceğine ilişkin rehberlik,
İcra yolu ile çocuk teslimi yerine tarafların anlaşmasının sağlanmasına dönük çalışmalar,
Boşanmış bireylerin başka kişilerle yeniden evlenmeleri ve bu sürecin doğurduğu kaygıların ele alınması,
Boşanma sonrasında üst kuşak (dede, anane-babaanne) ile torunların ilişki kurmasının önündeki engellerin aşılması,
Müşterek çocukların “ebeveyne yabancılaşma” temelli sorunlarının ele alınması ve iyileştirici çalışmaların yapılması,
Boşanma danışmanlığı alan taraflar, boşanma sürecinin yıkıcı etkilerinden kendilerini korumakta ve boşandığı kişi ile geleceğe yönelik işbirliği içine girme potansiyelini arttırmaktadır. Ayrıca müşterek çocukların her iki ebeveyn ile sağlıklı ilişki ve iletişim içinde olmalarının önü de açılmaktadır.
Sonuç olarak, boşanma kararını alan çiftlerin boşanma danışmanlığı hizmetinden faydalanması, kısa ve uzun vadeli olumlu etkileri olan, aynı zamanda mevcut sorunların yapıcı ve işbirliğine teşvik edici bir şekilde çözüme kavuşturulmasına hizmet eden bir süreçtir.

Murat GEZGİN
Sosyal Hizmet Bilim Uzmanı,
Aile Danışmanı, Psikodramatist,
Anlaşmazlık Çözümü Uzmanı (Y.L. Tez Aşaması)

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir